• 0212 924 16 01
    0532 330 64 86
  • Pzt. - Cts. : 08:30 - 22:00
    Pzr : Kapalı
  • Fatih Sanayi Sitesi C-1 A Blok No: 7  Esenyurt / İstanbul
Resmi Gazete'de yayımlanan cam filmi yasağı nedir? Cam filmi cezası ne kadar olacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan cam filmi yasağı nedir? Cam filmi cezası ne kadar olacak?

Cam filmi yasağı araç sahipleri tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Toplam 301 ile 427 lira arasında değişen cam filmi cezası, araç sahiplerinin filmleri söktürmesi ile çözüme kavuşturuluyor. R43 karartılmış cam kullananların ceza yemeyeceği süreç Resmi Gazete üzerinden duyuruldu. İşte, imza kampanyasının başlatıldığı cam filmi yasağı hakkında bazı gelişmeler

CAM FİLMİNİN CEZASI 301 İLE 427 LİRA ARASI DEĞİŞİYOR

Polis ekipleri cam filmi denetimlerine başladı. Cam filmi cezası ise 301 ile 427 lira arası değişiyor. Cam filmli araç kullananların sayısı 5 milyona yakın. Cam film söktürmenin bedeli ise 150 liradan başlıyor.

Uygulama kendinden film camlı araçlar için geçerli değil. Yani camlarında R43 olan araçlar ceza almayacak.

CNN Türk'e konuşan Otomotiv Bakım Dernekleri Başkanı Serdar Bakırtaş, "Şu anda tüm tonları yasak. Cam filmi güneş gözlüğü gibidir. Bir çok faydası vardır sağlığa. Koyu tona biz de karşıyız. Ama açık ve orta ton için düzenlenmesi gerekiyor. Biran önce tekrar değerlendirmesi gerektiği görüşündeyiz" dedi. 

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI


FIRSATÇILARA GÜN DOĞDUAraçlarında cam filmi bulunan vatandaşlar, yasanın yeniden görüşülmesi için internet üzerinden imza kampanyaları başlattı. yaklaşık 150 bin kişinin katılım sağladığı imza kampanyasında, "Araçlarda cam filmi bir lüks değil ihtiyaçtır" sloganı kullanıldı. 

Para cezasına karşı sürücülerin kurallar gereği araçlarındaki cam filmlerini sökmek zorunda olduklarını hatırlatan Mersin Minibüsçüler Odası Başkanı Biricik, buna bağlı olarak cam filmi sökme fiyatlarının da tavan yaptığını kaydetti. Durumu eleştiren Biricik, ”Ceza gelmeden önce filmleri nereye giderseniz gidin en fazla 50 TL’ye çıkarttırabiliyordunuz. Ceza geldikten sonra işler değişti. Ceza zaten 200-250 TL arası bir şey. Şimdi araba filmlerini çıkartmak için ödeyeceğiniz ücret 200-300 TL arasında. Krizi fırsata çevirmek sanırım böyle bir şey. Bu olayı nasıl kullanabileceklerini düşünüp böyle bir çözüm ürettiler sanırım. Bunu tasvip etmiyoruz” dedi.

SERBEST OLDUĞU GEÇTİĞİMİZ YIL RESMİ GAZETE'DE DUYURULMUŞTU

Cam filmini serbest hale getiren kanun maddesi, geçtiğimiz yıl 26 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. İşte, izin veren o madde;

MADDE 14 – (1) 107 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamındaki araçlar hariç olmak üzere; M, N ve O kategorisi araçlarda cam filmi uygulaması yapılabilir. Anılan araçlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten altı ay sonra cam filmi takılması halinde, cam filmi ile ilgili uygulama Ek VI ve Ek XV’teki hükümlere uygun olmak zorundadır.

21 EKİM TARİHİNDE İPTAL DUYURUSU YAPILDI

 

Cam filminin iptal olduğuna dair Resmi Gazete duyurusu 21 Ekim 2017'de yayımlandı. Resmi Gazete duyurusunda şu bilgiler yer aldı;

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cam filmi/renkli cam

MADDE 14 – (1) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklıdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünün 4.18.2.1 maddesinde yer alan “için” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça seri tadilat tip onayı vermek üzere görevlendirilen kuruluştan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin;

a) Ek V/E’sinde yer alan “Cam filmi tipi için onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından verilen Rapor Onay Numarası: ….. numaralı rapor (Raporun firma tarafından onaylı fotokopisi bu belge ekine iliştirilmelidir)” ibaresi,

b) Ek VI’sının 4.1 maddesi, 4.7 maddesinde yer alan “cam filmi dışındaki diğer” ve “de” ibareleri ile 4.8 maddesinin ikinci ve üçüncü cümleleri,

c) Ek XV’i, yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 63'ÜNCÜ MADDESİ NELERİ KAPSIYOR?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün referans gösterilen 63'üncü maddesinde şu bilgiler yer alıyor;

Madde 63- (Değişik:RG-09/09/1997-23105) Araçların; yapım, kullanma, karayoluna uygunluk ve trafik güvenliği bakımından Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ve buna paralel olarak çıkarılacak diğer yönetmelik hükümlerine uygun durumda olması mecburidir.

Yurtdışından getirilen ve birinci fıkrada adı geçen Yönetmelik hükümlerine uygun olarak imal, tadil ve monte edilen araçlara Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca veya bu Bakanlığın yetki vereceği kamu veya özel kuruluşlar tarafından “Karayolu Uygunluk Belgesi” verilir.

Askeri araçlarla, raylı sistemle çalışan ve iş makinesi türünden araçların, karayolu uygunluk belgeleri ilgili kuruluşlarca düzenlenir.


Ayrıca, taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.(Ek: RG-09/09/1997-23105) Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği ve Araçların İmal Tadil Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda imalatcı veya yetkili temsilcisi tarafından düzenlenen “Karayolu Uygunluk Belgesi” bulunmayan araçların tescili yapılmaz.

YALNIZCA R43 CAM SERBEST OLACAK

R43 cam, araçların fabrika çıkışında takılan karartılmış cam uygulamasıdır. Yeni yasaya göre yalnızca bu camlar serbest bir şekilde kullanılabilecek.

R43 cam yönetmeliğinin amacı, camın yolcularda fiziksel yaralanmalara yol açtığını doğrulamak için hangi test türünün gerçekleştirileceğini ve hangi test sonucunun alınması gerektiğini tanımlamaktır. Cam, normal trafik koşullarında ve kullanım sırasında ortaya çıkabilecek yaralanmaları önleyecek kadar güçlü bir direnç göstermelidir. Atmosferik ajanlara, hava şartlarına ve aşınmaya karşı direnmelidir.

Yönetmelik aynı zamanda ışık iletimini kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Ön cam, cisimlerin büyük bir optik bozulmasına neden olmamalıdır.

Bu itibarla, araçlarda bulunan renkli camların yukarıda belirtilen teknik mevzuata uygun olması gerekmektedir. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde; “taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır” hükümleri bulunmakta olup, yukarıda belirtilen hükümlere uymadığı tespit edilen araçlar hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30 uncu maddesi doğrultusunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Ayrıca, haftanın değişik gün ve saatlerinde bu konuya ilişkin özel denetimler yapılacak yine belirtilen araçlara diğer birim personeli tarafından rastlanılmadığı halinde de müdahalede bulunularak konu en yakın trafik zabıtasına aktarılacaktır.

RESMİ GAZETE CAM FİLMİ KULLANIMINA YÖNELİK MADDELER

Cam filmiyle ilgili son haberler ardından kullanım şartları yeniden gündeme geldi. İşte resmi çerçevede cam filmi kullanımı ve teknik boyutları!

Cam filmi montajı

Cam filmi montajı yapıldıktan sonra, uygunluğu onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuru/kuruluş tarafından kontrol edilir ve Ek V/D’de belirtilen rapor ( Montaj Uygunluk Raporu) düzenlenir. Bu ekin 3.2 maddesine göre işlem yapılır.

Bir cam filmi tipindeki cam filmlerinin ilgili bir araç tipine seri olarak montajını yapılabileceği yönünde (örneğin, A tipi cam filminin X tipi araçlara seri olarak montajı yapılabilir) onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından izin verilmesi durumunda, firmaya izin yazısı verilir. İzin yazısı alan firma tarafından her bir araç içi Ek V/E’deki belge ( Seri Montaj Uygunluk Raporu) düzenlenir. Montaj yapacak her bir firma için ayrı ayrı değerlendirme yapılır ve izin yazısı verilir. Firma değerlendirmesinde, Ek XV’in 1.17 maddesi hükmü uygulanır.

CAM FİLMİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

1.1- Bir cam filmi tipi için imalatçı veya ithalatçısı tarafından bu Ek kapsamında AİTM onayı alınmalıdır. Cam filmimin araca montajının onayı hususunda Ek VI (Montaj) hükümleri geçerlidir.

1.2- Uygulama araç içinden yapılan filmleri kapsar. 1.3 dışındaki maddeler reklam amaçlı araç dışından yapılan folyo uygulamalarını kapsamaz.

1.3- Araç ön emniyet camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz.

1.4- Dış ışık yansıtma oranı %15 üzerinde olan cam filmleri kullanılamaz.

1.5- Net cam filmi kalınlığı en fazla 80 µm olmalıdır.(+2 µm ölçüm toleransı uygulanır)

1.6- Cam filmlerinde PVC malzeme kullanılamaz.

1.7- Kaplamada kullanılan yapıştırıcı malzeme akrilik esaslı olmalıdır.

1.8- Cam filmleri UV koruması en az %98 olmalıdır.

1.9- Cam filmi uygulaması sadece cam panellerin iç yüzüne yapılmalıdır.

1.10- Araç sürücüsünün 180º ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan emniyet camlarına uygulanan cam filmi ile birlikte ışık geçirgenliği en az % 70 olmalıdır.

1.11- Araç sürücüsünün arka görüş alanı içerisinde kalan emniyet camlarında uygulanacak cam filmlerinin ışık geçirgenliği en az %20 olmalı ve film uygulandığında mutlaka arcın sağ ve solunda arka görüş sistemi bulunmalıdır.

1.12- Araçlara takılacak cam filmlerinin yeterlilik değerlendirilmesini yaptırmak üzere cam filmi imalatçıları/ithalatçıları onay kuruluşuna veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluşa bu Yönetmelikte belirlenen kriterler çerçevesinde müracaat eder.

1.13- Aşağıdaki özellikler bakımından farklılık göstermeyen cam filmleri aynı tip kabul edilir.

a) Filmin markası,

b) Filmin kalınlığı ( 1-29 µm, 30-39 µm, 40-50 µm, 51-80 µm veya 80 µm altında diğer kalınlıklar)

c) Filmin kimyasal bileşenleri,

ç) Işık geçirgenlik oranı ( %20-%69, %70-%100)

1.14- Film kaplanmış camlar BM/AEK Regülasyonu 43 şartlarını aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak sağlamalıdır:

a) Numuneler üzerinde BM/AEK Regülasyonu 43 Ek 4 ila Ek 8’de tarif edilen deneylere ilaveten Ek 9’daki deneyler de yapılır. Her cam tipi (lamine/toklaştırılmış) için ayrıca deneyler tekrarlanmalıdır.

b) Deneylerin yapılacağı camlar BM/AEK Regülasyonu 43’ göre onaylı olmalıdır.

c) Parçalanma deneyi sonrasında cam filmi uygulanmış camın parçalanma şartları aranmalı ancak dağılması beklenmemelidir.

ç) Cam filmi uygulanmış cam numuneleri üzerinde işaretleme bu Yönetmeliğe göre aranır.

d) BM/AEK Regülasyonu 43’e göre onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluştan alınmış test raporu bulunan cam filmi tipleri 2 yılda bir ara kontrole tabi bulunur.

e) Uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar onay kuruluşu veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluş tarafından belirlenir.

1.15- Uygunluk değerlendirilmesinden geçen cam filmi için onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından rapor düzenlenir ve cam filminin üzerinde aşağıda yer alan şartlara göre işaretleme yapılır. İşaretlemede kullanılacak karakterlerin yüksekliği en az 3 mm olmalıdır. Bu işaretlemede en az aşağıdaki hususlara yer verilir.

a) Cam filminin markası,

b) İmalatçının tip işareti,

c) Rapor Onay Numarası,

ç) Uygulama yapılan her camda en az bir adet bulunacak şekilde onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından verilmiş güvenlik etiketi,

d) Filmin ışık geçirgenliği.

1.16- Ürünleri yeterli bulunan cam filmi imalatçıları/ithalatçıları dosyası, bayi listesi ve ürü listesi ile birlikte onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından saklanır.

1.17- Sadece TS 13347’ye göre Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi almış ve cam filmi imalatçıları/ithalatçıları ile sözleşmesi bulunan firmalar cam filmi montajı yapabilir. Bu firmalar, bu Yönetmeliğin 1.1 maddesi ve alt maddelerinin hükümlerine uymak zorundadır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıl boyunca TS 12047’ye göre Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunan yetkili servisler de cam filmi montajı yapabilir.

1.18- Araç camlarına film takılması sonrası onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından imalatçı ve cam filmi imalatçıları/ithalatçıları verilecek olan güvenlik etiketi onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluşun web sitesi üzerinden izlenebilir.

1.19- Ek V/D ( Montaj Uygunluk Raporu) veya ek V/E ( Seri Montaj Uygunluk Raporu)’de belirtilen montaj uygunluk raporu araçta muhafaza edilir.

SON HABER

"Modifiye araç severler" adlı bir grup, sosyal medyada üzerinden merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir noktada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak getirilmesine karşı eylem organize etti.

 Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek önlem aldı. Protesto için buluşma noktasına sadece 2 sürücü geldi.

Eylem yapmak için gelen iki kişiden biri olan Fırat Demir'in kullandığı Otomobil, polis ekiplerince durduruldu. Polis ekipleri, aracın bütün camlarında film olan ve standart dışı süspansiyon kullanan sürücüye "cam filmi" ve "araçta teknik değişiklikten" 301 lira trafik cezası uyguladı.

Demir, gezetecilere yaptığı açıklamada, cam filmini protesto etmek isterken trafik cezası yediğini belirterek "Arabamda komple film ve havalı süspansiyon var. Her şeyi suç teşkil ediyor zaten. Hem cam filminden hem süspansiyondan 301 lira ceza yazdılar." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

- oto cam filmi oto cam fiyatları oto cam perdesi oto cam tamiri oto cam ankara oto cam filmi fiyatları oto cam filmi yasakmı oto cam suyu oto cam sileceği oto cam filmi sökme a oto cam ankara oto cam adana oto cam antalya oto cam ankara iskitler oto cam ankara ivedik oto cam ankara ostim oto cam aksesuar oto cam ankara şaşmaz oto cam aksaray oto cam avcılar b oto cam bostancı oto cam bursa oto cam bezi oto cam bahçelievler oto cam boyama oto cam beylikdüzü oto cam buz çözücü oto cam bayrampaşa oto cam bağcılar oto cam başakşehir c oto cam cilası oto cam corabi oto cam çizik giderme oto cam cila oto cam cevizlibağ oto cam çizikleri oto cam çizik tamiri oto cam cizigi oto cam çizik oto cam çıkma d oto cam değişimi oto cam dünyası oto cam denizli oto cam değiştirme oto cam diyarbakır oto cam dolapdere oto cam düğmesi tamiri oto cam düzce oto cam dökümü oto cam dudullu f oto cam filmi oto cam fiyatları oto cam filmi fiyatları oto cam film oto cam filmi ankara oto cam fitili oto cam filmi uygulama oto cam firmaları oto cam fitili nasıl sökülür oto cam filmi sökme g oto cam gaziantep oto cam gebze oto cam güneşliği oto cam güneşlik oto cam göztepe oto cam gaziosmanpaşa oto cam güngören oto cam geri dönüşümü oto cam gaziantep telefon oto cam giresun h oto cam hasar beyanı örneği oto cam hatay oto cam halkalı oto cam havalandırma oto cam hyundai oto cam haramidere oto cam hangi marka oto cam halatları uğurlu oto cam hasar ihbar oto cam filmi hepsiburada i oto cam izmir oto cam ikitelli oto cam istanbul oto cam izmit oto cam ivedik oto cam iskitler oto cam imalatı oto cam istanbul aksaray oto cam iskenderun oto cam istanbul anadolu j oto arka cam jaluzi perde oto arka cam jaluzi oto arka cam jaluzi fiyatları k oto cam konya oto cam kartal oto cam kayseri oto cam kadosan oto cam kaldırma modülü oto cam kocaeli oto cam kahramanmaraş oto cam kilit oto cam kaplama oto cam kadıköy l oto cam leke çıkarıcı oto cam lastiği oto cam lüleburgaz oto cam leke temizleme oto cam lastikleri oto cam lekeleri nasıl çıkar oto cam lazer karartma oto cam lazer karartma fiyat oto cam fiyat listesi oto cam silecek lastiği m oto cam markaları oto cam maslak oto cam motoru oto cam mersin oto cam malatya oto cam mahmutbey oto cam market oto cam macunu oto cam maltepe oto cam malzemeleri n oto cam nevşehir oto cam nasıl temizlenir oto cam niğde oto cam nasıl yapılır oto cam numaraları oto cam ne kadar oto cam nasıl takılır oto cam numaratör oto cam nikelajı o oto cam onarımı oto cam ostim oto cam osmaniye oto cam orjinal oto cam onarım oto cam ordu oto cam opel oto cam otosansit oto cam orhan oto cam okmeydanı p oto cam perdesi oto cam perdeleri oto cam pendik oto cam parlatma oto cam pastası oto cam parlatıcı oto cam perdesi modelleri oto cam pasta cila oto cam perdesi ankara oto cam pasta q bien bao cam oto quay dau xe bien bao cam oto quay dau gio cam oto qua cau phao niem cam oto qua cau niem r oto cam rüzgarlığı oto cam rezistans fiyatları oto cam r43 oto cam rezistans tamiri oto cam rezistans oto cam rize oto cam rüzgarlığı montajı oto cam rüzgarlığı bursa oto cam rezistansı oto cam reçine temizleme s oto cam suyu oto cam sileceği oto cam sticker oto cam silikonu oto cam servisleri oto cam su kaydırıcı oto cam sefaköy oto cam samsun oto cam sakarya oto cam silecek t oto cam tamiri oto cam temizleme oto cam temizleyici oto cam tavan sistemleri oto cam ticaret a.ş oto cam tamiri istanbul oto cam trabzon oto cam tamir kiti oto cam tuzla oto cam topkapı u oto cam ümraniye oto cam usak oto cam ustası oto cam urfa oto cam ustası arayanlar oto cam üreticileri oto cam üretimi oto cam urla oto cam uzman oto cam ürünleri v oto cam van oto cam vantuzu oto cam ve kapı fitilleri oto cam vatan caddesi oto cam tamiri video tekin oto cam van oto cam değişimi video çınar oto cam van oto cam filmi video oto cam filmi cezası varmı 2015 w auto webcam x xyg oto cam xl oto cam adana auto cam xuc avatar cam xe oto cam xe oto lai suat thap xe oto cam ry cam xe oto khong chinh chu cam xe oto khong giay to xe oto camry cu xe oto cam trai y oto cam yazıları oto cam yapıştırıcı oto cam yazısı fiyatları oto cam yenibosna oto cam yapıştırıcıları oto cam yapıştırıcı fiyatları oto cam yapıştırma oto cam yapıştırma seti oto cam yapımı oto cam yazısı z oto cam zonguldak oto cam zımparalama oto cam zeytinburnu oto cam zırhı oto cam zımparası birinci oto cam zonguldak topkapı oto cam zeytinburnu tolga oto cam zeytinburnu kahyaoğlu oto cam zonguldak oto cam filmi zararları 1 oto cam filmi 1 numara azim oto cam 1 ub cam oto-1000 1001 oto cam filmi cam auto 1960 oto camry 1999 2 oto cam 24 saat açık oto cam 24 saat autocad 2013 indir oto cam fiyatları 2015 oto cam fiyatları 2014 oto cam fiyatları 2013 oto cam filmi 2 numara oto cam 7 24 oto cam filmi 2015 arel oto cam 2. sanayi 3 otocam 300 oto 38 cam filmi oto 3m cam filmi arel oto cam 3.sanayi oto cam izmir 3.sanayi oto cam filmi 3 numara aslan oto cam 3 oto cam suyu 3 lt oto cam filmi ankara 3m 3m oto cam filmi özellikleri 4 oto cam 43r oto cam 43r ne demek oto cam 43r nedir kardeşler oto cam 4.levent çelik oto cam 41 5 oto cam suyu 5 lt oto cam filmi 50 tl 53 oto cam rize 6 oto cam izmir 6.sanayi 61 oto cam trabzon autocam 62 7 oto cam 7 24 oto cam 7/24 oto cam filmi 75 cm 9 oto cu cam ry 90 cam auto 9k oto cam ry doi 95

Sosyal medyada bizi takip edin.
E-Bülten'e abone olun.